Algemene voorwaarden van ons beautysalon

1.Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke aanvraag, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en deze voorwaarden van het verkrijgen, voor zover van deze voorwaarden niet vastgelegd en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen schoonheidssalon

Het schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste en vermogens en eisen van goed uitvoeren en op de grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging van aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan het schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze niet nakomt, mag het schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen. Bij te laat verwittigen is dit 50% van de afgesproken behandeling. Bij een no show zonder verwittiging is dit 100% van de afgesproken behandeling. De client mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan de afgesproken tijd in de salon aankomst kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekend . Het schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor  de afspraak aan de cliënt.

4.Betaling

Het schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de uitgaven voorraad. De directe cliënt na afloop van de behandeling de betaling van de ontvangst en toekomstige producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt omvat de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste vastgelegd die deze noodzakelijk zijn van de cliënt redelijkerwijs te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een bestaand systeem. Het schoonheidssalon verwerking volgens de gegevens van de cliënt de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheids niet verkopen van aan derden schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie als dit door de aard van de informatie is informatie van als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een vaststelling van een wettelijke bepaling, de schoonheidsspecialiste verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

7.Aansprakelijkheid

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ​​de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door de cliënt uitgevoerde plannen en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden van vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

8.Garantie

Het schoonheidssalon geeft de cliënt (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door schoonheidsspecialiste producten gebruikt.
  • De cliënt de instructies voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft betrekking op.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Het schoonheidssalon geeft de client nooit het betaalde honorarium terug, maar er zal dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van behandeling of product.

9.Beschadiging & diefstal

Het schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten.

11.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren in der opgaaf van redenen.

12.Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend. Van toepassing is altijd de laatste gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken